A „Yellow SUP Marine ” Mátyás Petra EV 54978908-1-43 alatt van bejegyezve.

Elérhetőségek: info@yellowsupmarine.hu / +36307576896

A szolgáltatások helyszíne 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 110. (Ez néhány rendezvény esetén eltérhet.)

Adatvédelmi nyilatkozat (GDPR) a yellowsupmarine.hu weboldalon és kinyomtatva a Yellow SUP Marine bázison is megtalálható.

 

 

felelősségvállalási nyilatkozat - minden bérlés előtt kitöltendő

BÉRLETI SZERZŐDÉS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 2022

Alulírott, mint az eszközt Bérbevevő kijelentem, hogy a Bérbeadó Yellow SUP Marine (Mátyás Petra EV), (továbbiakban: Bérbeadó) kezelésében lévő állószörf (SUP) deszka és evező használatáról tájékoztatást kaptam és az általam eszközölt bérleti idő alatt azokért teljes körű felelősséget vállalok. Aláírásommalelismerem, hogy az általam bérelt SUP deszkák használatából eredő bárminemű esetleges személyi sérülésért felelősség Bérbeadót nem terheli.

18 év alatti személy esetében a nyilatkozatot törvényes képviselő írja alá.

Továbbiakban vállalom, hogy:

  1. Mindenhol a helyi érvényes szabályzatnak megfelelően használom a deszkát. Balatonon, elsőfokú viharjelzés esetén az érvényes Hajózási Szabályzat fürdőeszközökre vonatkozó rendelkezése szerint a Déli parttól maximum 500 méterre távolodom el, másodfokú viharjelzés esetén pedig haladéktalanul a legközelebbi lehetőségnél partra szállok.
  2. A bérelt eszközöket másnak át nem adom
  3. Tudok úszni és felhevült testtel a vízbe nem ugrom, elkerülve a hidegsokk veszélyét.
  4. Az evező vízbe kerülése után azt azonnal kiemelem, elkerülve hogy elmerüljön
  5. A bérlés alatt keletkezett károkat /az eszközök elvesztését megtérítem (szkeg elvesztése:5000, evező sérülése/elvesztése: 25.000Ft, Deszka: 200.000Ft)
  6. Pszichoaktív, azaz tudatmódosító szerek (tipikusan kábítószer, alkohol stb.) által befolyásolt állapotban a SUP deszkát tilos használni.

A Bérbeadó felhívja a figyelmet, hogy 18  év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhat SUP deszkát!

Aláírásommal igazolom, hogy jelen nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem és hozzájárulok, hogy a Bérbeadó lenti adataimat a SUP bérbeadással kapcsolatos tevékenysége körében a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) előírásainak megfelelően kezelje, felhasználja azzal, hogy illetéktelen harmadik személynek azok nem átadhatók.

Az adatvédelmi nyilatkozat dokumentum a www.yellowsupmarine.hu weboldalon online és kinyomtatva a Yellow SUP Marine bázison is elérhető.

Dátum

Bérbevevő neve

Deszka használó neve (kiskorú esetén a gyermek neve)

Email cím (számlázáshoz)

Lakcímkártya szerinti állandó lakcím (számlázáshoz)

ALÁÍRÁS

Deszka-evező  típusa

       

Lenti aláírásommal hozzájárulok és engedélyezem, hogy közreműködésemmel, szereplésemmel készített, a Bérbeadó szolgáltatásait, programjait bemutató képmás felvételeket, filmfelvételt a Bérbeadó kommunikációs anyagaiban felhasználhassa (nyilvánosságra hozhassa) web – , Facebook és Instagram oldalain a programok népszerűsítése céljából.

Aláírás